Domov
  English      Domov | E-pošta |   Zaposlitev
Storitve
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Naše prednosti
O podjetju
Pogosta vprašanja
Nasveti in brezplačni viri
Povratne informacije
Zagotavljanje kakovosti  ANGLOS d.o.o.
Keršova 12
3212 Vojnik

tel: 0591 990 17
fax: 0591 990 18
e-pošta: info|at|anglos.si

ID za DDV: SI98500368

vse novice...
Vpišite podatke o svojih zahtevah in prejeli boste ponudbo.

V podjetju Anglos d.o.o. kakovost svojih storitev dosegamo prek izbire sodelavcev, skrbne koordinacije dela in izpopolnjenega postopka izvedbe.
 • Naši prevajalci
  • So zavezani k spoštovanju zaupnosti vseh informacij in besedil, ki jih prejmejo od koordinatorjev.
  • So kvalificirani prevajalci z najmanj petimi leti prevajalskih izkušenj.
  • Uporabljajo orodja za računalniško podprto prevajanje in dobro poznajo tudi druge prevajalske pripomočke.
  • Ustrezajo strogim izbirnim merilom, pred začetkom sodelovanja z Anglos d.o.o. pa so uspešno opravili preizkus hitrosti in kakovosti.
  • Med prevajanjem imajo vedno na razpolago pomoč s strani koordinatorjev in lektorjev.
  • V podjetju Anglos d.o.o. redno preverjamo kakovost njihovega dela, spremljamo njihov napredek ter jim pomagamo pri nadaljnjem izobraževanju.
  • Vsak naš prevajalec je specializiran za prevajanje posameznega strokovnega področja.

 • Naši lektorji in korektorji
  • So zavezani k spoštovanju zaupnosti vseh informacij in besedil, ki jih prejmejo od koordinatorjev.
  • So izkušeni lektorji/prevajalci z odličnim poznavanjem tako jezikov izvirnika in prevoda kot tudi tematike besedila, za katerega kakovost in ustreznost so odgovorni.
  • Natančno pregledajo vsak prevod in preverijo oz. popravijo:
   • slogovno, skladenjsko, slovnično in pravopisno ustreznost prevoda,
   • doslednost upoštevanja navodil naročnika,
   • doslednost uporabe strokovnih izrazov,
   • pomensko istovetnost izvirnika in prevoda,
   • če je treba, izvedejo še zadnje popravke, tako da prevoda ni mogoče ločiti od besedila, izvirno napisanega v ciljnem jeziku.

 • Naši koordinatorji projektov
  • So zavezani k spoštovanju zaupnosti vseh informacij in besedil, ki jih prejmejo od naročnikov.
  • So tisti, na katere se lahko naročnik obrne z vsemi poizvedbami, zahtevami, željami in vprašanji.
  • Odgovorni so za pridobitev in upoštevanje vseh navodil naročnika.
  • Odgovorni so za pravočasno pridobitev vseh potrebnih gradiv in pojasnil s strani naročnika (kar v praksi pomeni, da ne boste na dan, ko bi morali prejeti prevod, izvedeli, da je prišlo do zapleta pri terminologiji in prevoda zato še ni).
  • Po potrebi poiščejo tudi zunanje strokovnjake za določeno področje prevajanja.
  • Koordinirajo izvedbo posameznih naročil in usklajujejo procese nadzora kakovosti; določijo prevajalce, korektorje in lektorje za vsako besedilo, pri tem upoštevajo tako lastnosti besedila, kot tudi morebitne preference naročnika.
  • Odgovorni so za dogovor o roku izvedbe in njegovo upoštevanje.
  • Odgovorni so za določitev popustov in posebnosti pri posameznem prevodu.
  • Koordinatorji so zadolženi za reševanje vseh morebitnih zapletov ali reklamacij.
Postopek izdelave prevoda po stopnjah:
 1. Dogovor o roku izvedbe, popustih, ceni, morebitnih posebnostih in ostalih pogojih izdelave prevoda.
 2. Natančen pregled izvirnika ter po potrebi pretipkavanje izvirnika; na tej stopnji opozorimo naročnika na opazne pomembne napake in nedoslednosti v besedilu, če so prisotne.
 3. Določitev prevajalca, korektorja in lektorja za besedilo.
 4. Prevajanje; na tej stopnji opazimo še tiste napake in nedoslednosti, ki so se izmuznile na stopnji 2; če je treba, nanje opozorimo naročnika.
 5. Pregled vsebinske pravilnosti ter terminološke ustreznosti in doslednosti prevoda – korektura.
 6. Pregled slovnične in stilske popolnosti prevoda - lektura.
 7. Končni pregled izdelka in posvet med prevajalcem, korektorjem ter lektorjem.
 8. Predaja prevoda naročniku.
 9. Preverjanje zadovoljstva naročnika z izdelkom in izvedba morebitnih sprememb na željo naročnika.
 10. Vključitev prevedenih enot v podatkovno bazo naročnika (po želji).
 11. Vrnitev izvirnikov naročniku in uničenje elektronskih kopij izvirnika.

© 2006-2024 ANGLOS d.o.o. | Vse pravice pridržane. Imate vprašanje? | Omejitev odgovornosti | O straneh